Ing. Juriš Anton (1941)

image

Date and place of birth
13. 08. 1941, Piešťany

Place of activity
Piešťany, Bratislava, Praha

Type of authority
Bývalý politik, poslanec Federálneho zhromaždenia za Stranu zelených, poslanec Národnej rady SR, ochranca prírody, pedagóg.

Citation
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 15.)

Biography
Pôsobil ako pedagóg na Strednej poľnohospodárskej škole v Piešťanoch. V roku 1989 bol zvolený za predsedu Okresného výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Celoslovenský koordinačný výbor VPN ho navrhol za poslanca Federálneho zhromaždenia ČSSR. Do Snemovne ľudu bol zvolený 30. 1. 1990. Zastupoval trnavský volebný obvod (č. 161). Pôsobil vo Výbore pre poľnohospodárstvo a výživu. Po vytvorení Obvodného úradu životného prostredia v r. 1991 bol jeho prvým prednostom. Jeden zo zakladajúcich členov Strany zelených na Slovensku (SZS) roku 1990, do roku 2002 poslanec NR SR.


Top