MUDr. Kollár Štefan (1894 - 1953)

image

Date and place of birth
30. 09. 1894, Tápioszentmárton

Date and place of decease
14. 07. 1953, Piešťany

Place of activity
Piešťany, Praha

Type of authority
Kúpeľný lekár - balneológ, filantrop.

Citation
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 16.)

Biography
Gymnázium navštevoval v rokoch 1906 - 1914 v Banskej Bystrici, v rokoch 1915 - 1918 nasadený v prvej svetovej vojne, 1922 promoval na Lekárskej fakulte UK v Prahe. Už počas štúdia sa zaujímal o balneológiu a v lete 1921 - 1922 praxoval v Robotníckej nemocnici Pro Labore v Piešťanoch pod vedením MUDr. A. Reicharta. Po promócii pracoval na pražských klinikách, kde sa erudoval v internej, roentgenológii a gynekológií. Roku 1925 sa natrvalo usadil v piešťanských kúpeľoch ako vedúci lekár Pro Patrie. Vychoval niekoľko generácií kúpeľných lekárov. Pôsobil tu až do svojej predčasnej smrti roku 1953.

Links


Top