MUDr. Niepel Gustáv, CSc. (1920 - 1987)

image

Date and place of birth
25. 08. 1920, Hlboké

Date and place of decease
02. 08. 1987, Piešťany

Place of activity
Piešťany

Type of authority
Popredný lekár, špecialista vo viacerých medicínskych smeroch, autor mnohých monografii a článkov, primár, balneológ, reumatológ.

Citation
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: Propolis, Mestská knižnica, 2004, s. 21.)

Biography
Do Piešťan prišiel v roku 1953 a stal sa jedným z prvých pracovníkov Výskumného ústavu reumatických chorôb (VÚRCH). Patril k zakladajúcim členom Československej kardiologickej spoločnosti a členom výboru Reumatologickej a Fyziatrickej spoločnosti. Naposledy pôsobil vo funkcii vedúceho lekára v liečebnom dome Slovan a Thermia Palace. Autor siedmich monografií a vyše 180 vedeckých štúdií. Svetový ohlas mali jeho práce o entezopatiách. Zameral sa hlavne na diagnostikovanie a liečebné problémy zápalových kĺbových ochorení. Disponoval vynikajúcimi jazykovými schopnosťami, patril k skvelým prednášateľom. Bol členom výboru Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Links


Top