TJ Bezovec

obrázok

Kategórie
šport, mimovládne organizácie

Adresa
Kukučínova ulica, 21, P. O. BOX 22/C
Piešťany
921 01

predseda, Ing. Bábik Ladislav
Tel.: 0904 204 001
E-mail: tjbezovec@gmail.com

Popis
Telovýchovná jednota Bezovec Piešťany je združenie občanov, ktorí prostredníctvom združenia vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných obdobných aktivitách. Poslaním TJ Bezovec je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevnenie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

Kluby:
- lyžiarsky
- slovenských turistov
- mladých turistov
- oddielové schôdze klubu mladých turistov, klubu starších turistov

Činnosť:
- vychádzky
- výlety
- celodenné túry
- letné i zimné viacdenné sústredenia v chatách v okolí
- bivakovanie vo voľnej prírode
- letný tábor
- táborníctvo
- výuka turistických vedomostí
- kultúrno - poznávacia činnosť
- všestranná športová činnosť
- základná lyžiarska turistika
- cykloturistika
- kódex turistu

Kľúčové slová
telovýchovné jednoty, šport

Top