Turistika

Voľný čas / Šport / Turistika


Podhradie - Panská Javorina - Duchonka

Túra touto trasou je stredne náročná, končiaca na výhľadovom vrchu Panská Javorina. Pre trasu je charakteristické striedavé stúpanie a klesanie. Trasa ponúka pekné výhľady a prírodné zaujímavosti. Východiskovým bodom je zastávka SAD pred kostolom v obci Podhradie, ide sa spoločne s modrou a žltou asfaltovou cestou. Cez celú obec v miernom stúpaní do lesa až k chatám a verejnému táborisku nad Slivničnou dolinou. Od chát pevnou lesnou cestou až na rázcestie, kde sa odbočí na žltú trasu. Ďalej cesta pokračuje Dubovým lesom cez sedlo do údolia, ktoré vyústi v širokej doline potoka Železnica. Trasa pokračuje až do miesta, kde začína hrebienok deliaci údolie Železnice s jej ľavostranným prítokom. Stadiaľto je stúpanie približne severným smerom až do sedielka Jamka, v ktorom sa sprava pripája zelená značka. Spoločne so zelenou a žltou značkou sa vystupuje po zreteľnom hrebeni až na vrchol Panskej Javoriny. Z vrcholu Panskej Javoriny je návrat tou istou trasou až k rázcestiu Jamka, kde žltá trasa odbočí vpravo. Pokračuje sa v zostupe po zelenej značke približne juhovýchodným smerom. Pri osade Biela Bukovina sa sprvu miernym, neskôr strmším klesaním zíde na rázcestie v údolí potoka Železnica. Záverečný úsek cesty povedie popri potoku Železnica, v hornej časti sú pekné horské lúky, dolinou vedie asfaltová cesta. Po nej sa ide bez orientačných ťažkostí až do rekreačného strediska Duchonka, kde trasa končí.


Havran - Marhát - Nitrianska Blatnica

Turistická trasa je stredne namáhavá. Vedie prevažne lesom s ojedinelými výhľadmi s prírodnými a historickými zaujímavosťami. Fyzicky náročný je len výstup na Marhát. Východiskovým bodom je zastávka SAD v sedle Havran, odkiaľ sa postupuje nahor po červenej značke, lesnou cestou sa vyjde na Plešiny, ktoré sú napriek pomenovaniu bez výhľadu. Cesta sa tu križuje so žltou trasou, odtiaľ stále lesom v smere severo- severovýchod. Prejde sa úbočím Zlatého vrchu do širokého sedla Striebornica s križovatkou lesných ciest. Z rázcestia pokračuje trasa po červenej značke mierne zvlneným terénom a neskôr strmšie chodníkom cez rúbanisko. Ďalej úbočím Krahulčích vrchov na rázcestie so zelenou značkou. Nasledujúcich 15 minút sa ide spoločne s touto značkou cez sedlo Gajda na ďalšie rázcestie, kde zelená trasa odbočí vpravo. Dobrá lesná cesta dovedie turistu k rúbanisku, kde odtiaľ odbočí ostro vpravo do lesa, kde chodník strmo stúpa na hrebeň Považského Inovca. Chodník prejde na výrazný skalnatý hrebienok, pokračuje čiastočne aj pod ním a cesta dovedie až na vrchol Marhátu označený železným krížom. Je tu vybudovaná i rozhľadňa. Z vrcholu sa za 5 min. zíde do sedla pod Marhátom. V sedle sa prestúpi vpravo z červenej na žltú trasu, ktorá obchádza vrchol Marhátu z východnej strany a strmšie klesá lesnými cestami k Rotunde sv. Juraja. Pohodlnou lesnou cestou súbežne s trasou náučného chodníka sa zíde na rázcestie Jurko, na ktorom žltá trasa končí. Tu je odbočka na zelenú značku, ktorá schádza širokou lesnou cestou do Nitrianskej Blatnice. Po vyjdení z lesa sa prejde po lúke k vinohradom a poliam do obce k zastávke SAD, kde sa trasa končí.


Piešťany - Čertova pec - Havran - Bakchus vila - Červená veža - Piešťany

Stredne namáhavá túra prechádzajúca cez hlavný hrebeň Považského Inovca. Cesta trvá cca 6 hodín 45 minút. Túra začína pri Kolonádovom moste na ľavom brehu Váhu. Po Dominovej promenáde prejdeme k mostu pre peších cez rameno Váhu. Odbočíme na zelenú značku. Asfaltový chodník vedie po hrádzik ďalšiemu mostu. Prejdeme mostom a odbočíme vľavo na poľnú cestu, ktorá vedie do obce Moravany nad Váhom. Ulicami pokračujeme k prírodnej pamiatke Veľký jarok a odtiaľ pokračujeme k vodnej nádrži Striebornica. Ďalej ideme okolo súkromných chát do lesa k rázcestiu Striebornica. Lesnou cestou podľa značky ideme až na spevnenú lesnú cestu do doliny potoka Radošinka. Prechádzame okolo jaskyne Čertova pec, motorestu a míňame zástavku MHD. Po prechode cesty ideme strmým stúpaním po modrej značke do sedla Havran asi hodinu a pol. Odtiaľ môžeme zísť kopcom po červenej priamo alebo červenej a modrej značke cez Červenú vežu do Piešťan.


Lúka - Tematín - Hrádok

Stredne namáhavá túra vedúca Lúčanskou dolinou k zrúcaninám hradu Tematín s výhľadmi do údolia Váhu. Trvanie 4 hodiny. Z námestia v obci Lúka ideme modrou značkou k ústiu Lúčanskej doliny. Po spevnenej lesnej ceste prejdeme do záveru doliny. Tu začína stúpanie do sedla až k zrúcaninám hradu Tematín. Odtiaľto pokračujeme žltou značkou strmým zostupom do údolia Hrádockého potoka. Ďalej stúpame do sedla na hrebienku a zídeme do osady Dolina na asfaltovú cestu. Pokračujeme až do obce k zástavke autobusu.


Mníchova Lehota - Inovec

Populárna turistická trasa vedúca na vrchol Považského Inovca.Stredne obtiažna cesta so strmším stúpaním a klesaním, niektoré úseky náročné na orientáciu. Trvanie cesty 5 hodín.Zo stanice v Mníchovej Lehote prejdeme železničnú trať a štátnu cestu na Bánovce nad Bebravou k poľnej ceste vedúcej do lesa. Na rázcestí pôjdeme červenou značkou, širokou lesnou cestou južným úbočím Humienca. Hrebeňovým oblúkom sa dostaneme nad uzáver Krásnej doliny, odkiaľ vedie strmé stúpanie na Jarabský vrch. Tadiaľto prídeme až po Chatu pod Inovcom. Od chaty ide strmý výstup na vrchol pohoria. Z vrcholu nie je výhľad do okolia, tak treba zísť na jeho nižší predvrchol Palúch. Rovnakou cestou zídeme do Mníchovej Lehoty.


Top