Pamiatky

O meste / Pamiatky


Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Obidve lokality sú späté s významnou osobnosťou novodobých slovenských dejín Milanom Rastislavom Štefánikom. V obci...
  Nachádza sa pri ceste medzi obcami Podolie a Očkov. Mohyla vrcholnej fázy velatickej kultúry (1300 - 700 pred Kr.) -...
  V renesančnom kaštieli dediny Moravany nad Váhom je ďalšia, v poradí už tretia sakrálna stavba. Polygonálna kaplnka je...
  Podľa paleontologických a archeologických nálezov v chotári obce bolo sídlo lovcov mamutov a neskôr sídlisko kultúry...
  Obec, ako sme to už spomínali v prípade tvz. Horného kostola, je písomne doložená od roku 1348 ako Marwan v darovacej...
  Obec je písomne doložená od roku 1348 ako Marwan v darovacej listine kráľa Ľudovíta I. magistrovi Mikulášovi, správcovi...
Záznamy 16 z celkového počtu 6

Top