Pamiatky

O meste / Pamiatky


Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Návštevníkov Hlohovca iste upútala až do roku 1884 tvz. Lehelova veža. Stála v západnej časti námestia a možno ju...
  Kutúrna pamiatka. Liečebný dom, pôvodne funkčný hotel nazvaný Grand Hotel Royal, postavili v roku 1906 podľa projektu...
  Obidve lokality sú späté s významnou osobnosťou novodobých slovenských dejín Milanom Rastislavom Štefánikom. V obci...
  Nachádza sa pri ceste medzi obcami Podolie a Očkov. Mohyla vrcholnej fázy velatickej kultúry (1300 - 700 pred Kr.) -...
  V renesančnom kaštieli dediny Moravany nad Váhom je ďalšia, v poradí už tretia sakrálna stavba. Polygonálna kaplnka je...
  Podľa paleontologických a archeologických nálezov v chotári obce bolo sídlo lovcov mamutov a neskôr sídlisko kultúry...
  Obec, ako sme to už spomínali v prípade tvz. Horného kostola, je písomne doložená od roku 1348 ako Marwan v darovacej...
  Obec je písomne doložená od roku 1348 ako Marwan v darovacej listine kráľa Ľudovíta I. magistrovi Mikulášovi, správcovi...
  Na území Piešťan sa nachádza niekoľko kúpeľných domov, z ktorých najstaršie sú tri objekty Napoleonských kúpeľov,...
  V tridsiatych rokoch 20. storočia bola vedľa Pro patrie postavená poschodová budova a nazvaná Cyril. Do roku 1952...
  Vznikla po 2. svetovej vojne spojením a úpravami dvoch medzivojnových sanatórií - Špeciálneho sanatória dr. Schmidta a...
  Úloha Nitry bola v dejinách Veľkej Moravy veľmi významná, lebo hrad na skalnatom brale bol prirodzenou a strategickou...
  Založili ho v 30. rokoch 20. storočia. Autori cintorína F. Wimmer a A. Szönyi vymedzili plochy, navrhli obradné a...
  Kultúrna pamiatka. Budovu postavenú podľa anonymného projektu, odovzdali do užívania v roku 1906. Jej charakteristickým...
  280 - bytový obytný súbor s kolonádou a obchodmi vznikol v rokoch 1958 - 1962 podľa projektu architekta M. Šavlíka....
  Renesančná stavba postavená v roku 1561 pre kňazský seminár na pokyn arcibiskupa Mikuláša Oláha po uznesení...
  Oponice, svojho času nazvané poetkou Eloise Beutelovou "La perle de Hongrie" (perla Uhorska) boli osídlené už od...
  Zrúcanina hradu nad obcou Borinka viditeľná už pri výjazde z Bratislavy aj z Rakúska.História :Pajštúnsky hrad...
  Dom s pamätnou tabuľou, v ktorom v rokoch 1947 - 1958 žil významný slovenský básnik a prekladateľ Ivan Krasko ( 1876 -...
  Pamätný dom Juraja Fándlyho, sprístupnený r. 1990, sa nachádza v budove rím.kat. fary, kde Juraj Fándly v rokoch...
  V priestore, priliehajúcom k liečebnému domu Slovan a penziónu - vile Erna, stála až do polovice 40. - tych rokov 20....
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Záznamy 85105 z celkového počtu 174

Top