Pamiatky

O meste / Pamiatky


Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  V auguste 1963, v sedemdesiatom roku služby kultúre, padol za obeť požiaru miestny stánok Thálie - Kúpeľné divadlo....
  Od roku 1909 do roku 1956 stála na okraji Mestského parku, zhruba v mieste, kde mesto neskôr postavilo neveľký pomník...
  Kultúrna pamiatka. Kúpeľný hotel Thermia Palace a s ním prevádzkovo spojený balneoterapeutický komplex Irma vybudovali...
  Romantická obec na úpätí Malých Karpát osídlená od veľkomoravského obdobia až po 11. - 12. storočie. Prvý krát sa...
  Návštevníkov Hlohovca iste upútala až do roku 1884 tvz. Lehelova veža. Stála v západnej časti námestia a možno ju...
  Kutúrna pamiatka. Liečebný dom, pôvodne funkčný hotel nazvaný Grand Hotel Royal, postavili v roku 1906 podľa projektu...
  Obidve lokality sú späté s významnou osobnosťou novodobých slovenských dejín Milanom Rastislavom Štefánikom. V obci...
  Nachádza sa pri ceste medzi obcami Podolie a Očkov. Mohyla vrcholnej fázy velatickej kultúry (1300 - 700 pred Kr.) -...
  V renesančnom kaštieli dediny Moravany nad Váhom je ďalšia, v poradí už tretia sakrálna stavba. Polygonálna kaplnka je...
  Podľa paleontologických a archeologických nálezov v chotári obce bolo sídlo lovcov mamutov a neskôr sídlisko kultúry...
  Obec, ako sme to už spomínali v prípade tvz. Horného kostola, je písomne doložená od roku 1348 ako Marwan v darovacej...
  Obec je písomne doložená od roku 1348 ako Marwan v darovacej listine kráľa Ľudovíta I. magistrovi Mikulášovi, správcovi...
  Na území Piešťan sa nachádza niekoľko kúpeľných domov, z ktorých najstaršie sú tri objekty Napoleonských kúpeľov,...
  V tridsiatych rokoch 20. storočia bola vedľa Pro patrie postavená poschodová budova a nazvaná Cyril. Do roku 1952...
  Vznikla po 2. svetovej vojne spojením a úpravami dvoch medzivojnových sanatórií - Špeciálneho sanatória dr. Schmidta a...
  Úloha Nitry bola v dejinách Veľkej Moravy veľmi významná, lebo hrad na skalnatom brale bol prirodzenou a strategickou...
  Založili ho v 30. rokoch 20. storočia. Autori cintorína F. Wimmer a A. Szönyi vymedzili plochy, navrhli obradné a...
  Kultúrna pamiatka. Budovu postavenú podľa anonymného projektu, odovzdali do užívania v roku 1906. Jej charakteristickým...
  280 - bytový obytný súbor s kolonádou a obchodmi vznikol v rokoch 1958 - 1962 podľa projektu architekta M. Šavlíka....
  Renesančná stavba postavená v roku 1561 pre kňazský seminár na pokyn arcibiskupa Mikuláša Oláha po uznesení...
  Oponice, svojho času nazvané poetkou Eloise Beutelovou "La perle de Hongrie" (perla Uhorska) boli osídlené už od...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Záznamy 85105 z celkového počtu 178

Top