Monuments

Town of Piešťany / Monuments


Show only the localities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  V auguste 1963, v sedemdesiatom roku služby kultúre, padol za obeť požiaru miestny stánok Thálie - Kúpeľné divadlo....
  Od roku 1909 do roku 1956 stála na okraji Mestského parku, zhruba v mieste, kde mesto neskôr postavilo neveľký pomník...
  A listed cultural sight. the Spa hotel Thermia Palace and the balneotherapeutic building Irma, which form a united...
  Romantická obec na úpätí Malých Karpát osídlená od veľkomoravského obdobia až po 11. - 12. storočie. Prvý krát sa...
  Návštevníkov Hlohovca iste upútala až do roku 1884 tvz. Lehelova veža. Stála v západnej časti námestia a možno ju...
  A listed cultural sight. The therapeutic house, originally a functional hotel called Grand Hotel Royal, was designed by...
  Both locations, Košariská a Bradlo, are associated with Milan Rastislav Štefánik - a notable person of modern Slovak...
  The genuine ancient history lover will certainly visit the archeological exposition in the countryside of the village...
  V renesančnom kaštieli dediny Moravany nad Váhom je ďalšia, v poradí už tretia sakrálna stavba. Polygonálna kaplnka je...
  Podľa paleontologických a archeologických nálezov v chotári obce bolo sídlo lovcov mamutov a neskôr sídlisko kultúry...
  Obec, ako sme to už spomínali v prípade tvz. Horného kostola, je písomne doložená od roku 1348 ako Marwan v darovacej...
  Obec je písomne doložená od roku 1348 ako Marwan v darovacej listine kráľa Ľudovíta I. magistrovi Mikulášovi, správcovi...
  A listed cultural sight. The urban complex of three classicistics spa buildings, was completed to its current shape...
  The Institute primary goals are: rheumatic diseases research from the point of their occurrence, prevention, treatment,...
  Provides comprehensive useful services; offers health examination, chirurgical and emergency services. It was founded...
  The castle situated on the rock cliff, built at the place of the Great Moravian roost, it used to be residential castle...
  It was open in 1930´s. The architects of the cemetery - F. Wimmer and A. Szönyi - designed its sectors, ceremonial and...
  A listed cultural sight. The power plant designed by an anonymus architect was put into service in 1906. Its...
  This block of 280 residential units, with a colonnade and shops, was built between the years 1958 and 1962 to a design...
  Renesančná stavba postavená v roku 1561 pre kňazský seminár na pokyn arcibiskupa Mikuláša Oláha po uznesení...
  Oponice, svojho času nazvané poetkou Eloise Beutelovou "La perle de Hongrie" (perla Uhorska) boli osídlené už od...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Records from 85 to 105 of 178

Top