DetailyDom umenia Piešťany

obrázokobrázok

Kategórie
kultúra, inštitúcie

Adresa
Nábrežie Ivana Krasku, 1
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 245 81 00 (programová prevádzka), 033 / 245 80 01 (pokladňa), 033 / 245 81 01 (PhDr. Edita Bjeloševičová - riaditeľka), 033 / 245 81 02 (ekonomické oddelenie), 033 / 762 55 71 (ústredňa)
E-mail: propagacia.dom-umenia@lucnica.sk

Popis
Prvá mimobratislavská účelová stavba divadla po druhej svetovej vojne, realizovaná v rokoch 1974 - 1979 podľa projektu architekta F. Milučkého. Nositeľmi architektonického výrazu sú pohľadový betón, sklo a červené - mobilné i pevné plochy a tvary. Hľadisko pojme 622 divákov a malá sála 100 divákov. Dramaturgia zahŕňa aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Spĺňa charakter viacúčelového zariadenia (divadelné predstavenia, koncerty, predstavenia pre deti a mládež, hudobno-zábavné programy, priame prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku, folklórne vystúpenia, filmové podujatia, realizované vo Veľkej sále, vo Výstavnej sieni a v Galérii sa realizujú dokumentárne a umelecké výstavy). Dom umenia je jedným z hlavných organizátorov medzinárodných festivalov. Okrem toho je mnohonásobne overeným ideálnym priestorom na organizovanie pracovných sústredení umeleckých telies, majstrovských kurzov pre veľký počet účastníkov a rôznych kongresov a sympózií. Od 1.1.2014 do 31.12.2022 bol Dom umenia v Piešťanoch súčasťou Umeleckého súboru LÚČNICA. Od 1.1.2023 je Dom umenia Piešťany súčasťou Slovenskej filharmónie.

Predpredaj a predaj lístkov:

Pokladňa Domu umenia, pondelok - piatok: 14.00 - 17.00 h

a hodinu pred predstavením.Výstavy sú otvorené:

pondelok – piatok 14.00 – 17.00 h

sobota – nedeľa 14.00 – 18.00 h

pondelok - zatvorené
Top