DetailyKúpeľná liečebňa Pro Patria

obrázok

Dátum vzniku
1916

Adresa
Kúpeľný ostrov, 18

Popis
Kultúrna pamiatka. Symetrická vejárová kompozícia, rozvinutá okolo centrálne situovaných balneoprevádzok, pochádza z vojnového roku 1916 a je chronologicky posledným dielom architektov Böhma a Hegedüsa v Piešťanoch. Pôvodne lazaret už mnoho desaťročí spoľahlivo slúži ako komplexné balneoterapeutické, ubytovacie a stravovacie- kúpeľno - liečebné zariadenie pre najťažších civilných pacientov. V roku 1928 bolo k liečebni pristavané puristické krídlo napokon nedokončeného hotelového objektu Cyrilov dvor, autorov F. Wimmera a A. Szönyiho. Rad rokov v ňom sídlil Výskumný ústav reumatických chorôb.


Top