DetailyPobedimský kostol

obrázok

Dátum vzniku
r. 1674 - 1678

Adresa
Pobedim,
Pobedim

Popis
Najvýznamnejšou pamiatkou obce je kostol sv. Michala archanjela s protitureckým opevnením. Opevnenie tvoria okrúhle bašty, neskôr využívané ako kaplnky a múr so vstupnou vežou. Podľa kanonických vizitácii bol kostol postavený v rokoch 1674 - 1678 novomestským prepoštom Jakubom Haškom a roku 1923 bol rozšírený. základy kostola sú staršie, pravdepodobne zo 16. storočia, kedy bolo vybudované i opevnenie. V presbytériu je umiestnený barokový oltár sv. Michala archanjela, v bočných lodiach oltáre s barokovými plastikami a nadstavcami z 18. storočia. V južnej časti lodi sa nachádza pôvodná baroková kazateľnica s plastikou patróna kostola. Bohatá maľba kostola pochádza z roku 1935 a je od rožňavského maliara kostolov Júliusa Adáma.
Západne od kostola sa nachádza budova fary s pamätnou tabuľou venovanou básnikovi a kňazovi Jánovi Hollému, ktorý pôsobil v obci v rokoch 1808 - 1811. v blízkosti kostola je zachovaný roľnícky dom, postavený v roku 1878.

Foto: Obec Pobedim


Top