DetailyTrebatický kostol

obrázok

Dátum vzniku
rok 1851

Adresa
Trebatice,
Trebatice

Popis
Najstaršia písomná zmienka o Trebaticiach je z rokov 1108 – 1109 v listine zoborského opátstva z roku 1113.Od svojho vzniku Trebatice boli poddanskou obcou a patrili panstvu Beckovského hradu a neskôr, až po zrušenie poddanstva, nitrianskemu biskupstvu. Trebatice patrili do krakovianskej farnosti, a preto sú spomínané v roku 1258 v súvislosti s prisúdením tejto zeme zoborskému opátovi Petrovi nitrianskym biskupom Vincentom.
Najstaršia budova v obci je kaplnka postavená v románskom slohu.
Klasicistický kostol svätého Štefana kráľa, s oltárom obráteným na východ a renovovaný bol v roku 1908, je z roku 1851.Ide o jednoloďový obdĺžnikový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítovej fasády. Presbytérium i loď sú zaklenuté pruskými klenbami s klenbovými medzipásmi. Na západnej strane kostola je murovaná arkádová empora. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola.V roku 1870 vystavali v obci školu s jednou učebňou - oproti kostolu.


Top