DetailyRobotnícky penzionát

obrázok

Dátum vzniku
rok 1893

Datum zániku
Pro labore - 60.-te roky 20. storočia

Adresa
Piešťany,
Piešťany

Popis
K najpozoruhodnejším piešťanským inštitúciam na konci 19. a v prvej polovice 20. storočia patril Robotnícky penzionát. Otváral sa roku 1893, ale projekt potrebnej adaptácie vyhotovil architekt Alpár až v marci roku 1894.
Zo skromných začiatkov v upravenej budove hostinca na Štefánikovej ulici sa ďalšími prístavbam, ku ktorým patril i samostatný pavilón Alexander, ešte pred prvou svetovou vojnou rozrástol na takmer 200 - posteľovú Robotnícku nemocnicu. Tá za prvej ČSR dostala latinský názov Pro labore.
Päť desaťročí rozmanitých premetov, započatých druhou svetovou vojnou, prinieslo najprv inštitucionálny a neskôr i fyzický zánik tejto svojho času progresívnej a prosperujúcej ustanovizne. Fragmenty voľakedajšieho komplexu stavieb, vrátane pozostatkov pôvodného hostinca, skryla vo svojom objeme nová priestorová štruktúra, sformovaná na prelome 20. a 21. storočia.
Ošklbaná a vypitvaná hmota pavilónu Alexander si zachovala aspoň akési zdanie pôvodnej podoby, avšak z najmladšej súčasti bývalého Pro labore - klasicistického objektu, otvoreného smerom k evanjelickému kostolu priestorom, pre aký sa v antike zaužívalo označenie pronaos, nezostal kameň na kameni. K demolácii došlo v šesťdesiatych rokoch.


Top