Významné osobnosti

O meste / Významné osobnosti


Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Vysokoškolský pedagóg, pracovník Katedry biológie a ekológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Je zakladajúci...
  Karol Salva sa narodil v obci Málinec (okres Poltár). Študoval na „Baťovej škole práce pre mladých mužov“, ktorú...
  Kata Sedlak (*1978) pochádza z Piešťan, pôvodne vyštudovala elektrotechniku a pracovala ako grafická dizajnérka....
  Nepodarilo sa zistiť, kde v Nemecku študoval a pracoval, sám spomína len vandrovku. Prvá manželka bola Helena Mall. Do...
  Jiří Shejbal sa do juniorského hádzanárskeho výberu dostal v roku 1977 ako 20 – ročný hráč ČH Bratislava. Ako juniorský...
  Vzdelanie získal na reálnej strednej škole v Žiline (1912 – 1919) a následne vyštudoval odbor pozemného staviteľstva a...
  Činný bol v rokoch 1900 - 1920. Uvádza sa v súvislosti s úpravou historickej budovy voľakedajšieho obecného úradu v...
  Po predčasnej otcovej smrti bol Martin Schelling zverený do starostlivosti ujca – lieskovského farára Pazúrika. Školy...
  Kúpeľný lekár a balneológ František Ernest Scherer bol otcom myšlienky zriadiť kúpele pre vojakov, hoci vojakom nikdy...
  Ako zakladateľ OZ-SPK patrí medzi 195 odborne vyškolených koordinátorov prevencie kriminality na Slovensku. Je členom...
  Jedným z prvých lekárov, ktorí sa usadili v Piešťanoch po skončení prvej svetovej vojny v Piešťanoch, bol MUDr....
  Monika Simančíková, narodená v roku 1995 v Piešťanoch, bola mladou nádejou slovenského krasokorčuľovania. Jej mama,...
  V roku 1952 bol Štefan Siťaj poverený vytvorením reumatologického výskumného pracoviska v Piešťanoch. Výskumný ústav...
  Pôvodným povolaním bol zubný laborant. Ukončil štúdium na Filozofickej fakulte UK, odbor žurnalistika. Bol redaktorom...
  Vyrastal v rodine so 6 súrodencami. Napriek tomu rodičia pristúpili na návrh jeho učiteľky, ktorá si všimla maliarsky...
  Študoval v Prahe, vo Viedni (na Akadémii výtvarných umení) a v Berlíne (Vysoká škola technická). V r. 1900 – 1902 učil...
  Rodák zo Starej Turej, študoval na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom meste nad Váhom, maturoval v r. 1926. Od roku...
  Juraj Slezáček sa narodil v r. 1943 vo Zvolene. Ako 6-ročný sa s rodičmi prisťahoval do Piešťan a začal chodiť do...
  Narodil sa v r. 1946 v Piešťanoch. Po ukončení strednej Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave pokračoval v štúdiu...
  Imrich Stacho, prezývaný "Capan", bol vynikajúci slovenský futbalista, brankár československej futbalovej reprezentácie...
  S tenisom začínal v rodných Piešťanoch u trénera Pavla Vrábla. Vo farbách rodného mesta získal aj prvé žiacke tituly...
1 2  >>
Záznamy 121 z celkového počtu 36

Top