Významné osobnosti

O meste / Významné osobnosti


Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Do Piešťan bol povolaný hlavne preto, aby vykonával dozor pri výstavbe kúpeľnej budovy v spolupráci s viedenskými...
  Dr. David Wachtel navštívil piešťanské kúpele v r. 1858 na príkaz ministra Alexandra Bacha, aby ich skúmal a hodnotil....
  Osobitne katastrofálna povodeň zastihla Piešťany a ich okolie v auguste 1813, keď stúpla hladina Váhu o 14 stôp - asi...
  Koloman Weber bol následníkom rabína Noacha B. Fischera (ktorý bol uznávaný duchovný). Práve Weberovi vďačí...
  Po tragickom úmrtí dr. Scherera roku 1879 pracovali v Piešťanoch koncom 19. storočia len štyria lekári. Patril k nim aj...
  Bol vzdelaným a svojej práci oddaným lekárom. Podarilo sa ho získať Winterovcom, ktorí si uvedomovali, že priaznivý...
  Otec bol lekár a vedecký pracovník (MUDr. Eduard Weisz). Počas vojny študoval na gymnáziu. V roku 1924 absolvoval...
  Je absolventkou Mendelovej univerzity v Brne, odbor krajinná architektúra. Je členkou Slovenskej komory architektov,...
  Literát, sliezsky rodák, humanista, vojenský hodnostár - kapitán Šarišského a Spišského hradu, istý čas kráľovský radca...
  Vysokoškolské vzdelanie v odbore architektúra nadobudol na Technickej Univerzite v Mníchove. Po praxi sa vrátil domov,...
  Až v roku 1780 sa objavila zmienka o prvej kúpeľnej budove v spise Karla Gottlieba von Windischa. Uviedol, že pospolitý...
  Alexander Winter sa narodil v chudobnej rodine v Tvrdošovciach. Študoval v Nových Zámkoch, pôsobil ako obchodník a...
  V Piešťanoch žil od roku 1900. Úlohou vzdelaného intelektuála Imricha Wintera, ktorý v kúpeľoch pôsobil aj ako...
  Do Piešťan prišiel roku 1890, kde mala ich rodinná firma v generálnom prenájme kúpele.. Na kúpeľnom ostrove ostrove dal...
  Absolvent Lekárskej fakulty Nemeckej univerzity v Prahe (1921). Ďalšie vedomosti získal na študijných pobytoch na...
Záznamy 115 z celkového počtu 15

Top