ak. mal. Bačík Emil (1929 - 1999)

obrázok

Narodený
04. 05. 1929, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
04. 11. 1999, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Umelec (maliar, sochár...), Maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg

Životopis
Emil Bačík, piešťanský rodák, brat Rudolfa a Ladislava Bačíka. Študoval na Štátnej grafickej škole v Prahe, následne na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe u Antonína Pelca. Po absolutóriu sa usadil v Bratislave, kde ako pedagóg pôsobil na Škole umeleckého priemyslu a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK). Popri pedagogickej činnosti sa venoval vlastnej tvorbe, ktorá ho zaradila medzi veľké zjavy slovenského výtvarného prejavu. Zaoberal sa mnohými technikami a disciplínami predovšetkým úžitkovej, ale aj voľnej grafiky a typografickej úpravy. Jeho tvorbu je možné rozdeliť do viacerých špecifických okruhov na maľbu, grafickú tvorbu, knižnú ilustráciu a tvorbu plagátov. Tematicky sa necháva inšpirovať spomienkami na prežité detstvo, prírodu, slovenskú dedinu. Neobišiel ani tvorbu kytíc a zátiší. Za mnohé svoje diela získal viaceré ocenenia. Maliar klaunov, žien a kytíc. Svoju prvú výstavu v Piešťanoch mal na jar 1995 v Spoločenskom centre SLK. Podstatnú časť výstavy tvorili obrazy postáv zo sveta cirkusov – klaunov. Hold umelcovmu prínosu do slovenskej a európskej kultúry vzdala v máji roku 2002 Slovenská pošta vydaním známky s reprodukciou jeho obrazu Klaun s trúbkou.

Odkazy


Top