Koller Július (1939 - 2007)

obrázok

Narodený
28. 05. 1939, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
17. 08. 2007, Bratislava

Pôsobnosť
[Bratislava]

Typ autority
Umelec (maliar, sochár...)

Citácia
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_Koller

Životopis
Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Želibský). Založil UFO galériu Ganku (1971) a spolu s Petrom Rónaiom a Milanom Adamčiakom združenie Nová vážnosť. Bol priekopníkom neoavantgardy, jeden zo zakladateľskej generácie slovenského konceptuálneho umenia. Na začiatku svojej umeleckej tvorby pracoval s maľbou a obrazom. Hlavným symbolom jeho tvorby sa stal v roku 1969 znak otáznika, ktorý v prvom momente vyjadroval aj jeho postoj voči vtedajšej spoločensko-politickej situácii socialistického Československa, neskôr sa stal symbolom neustáleho spochybňovania – umenia, života, sveta. Od roku 1970 označoval všetky svoje činnosti pojmom Univerzálno-kultúrne Futurologické Operácie (UFO) pričom vytvoril svoje alter ego UFO-nauta. Jeho diela a jednotlivé etapy tvorby sa stali predmetom bádateľského záujmu, ktoré vyprovokovali zahraničné výstavné aktivity a nákupy jeho diela do verejných zbierok prestížnych inštitúcií. Jeho písomná pozostalosť, ktorá obsahovala jeho zápisky k rôznym témam: filozofia, patafyzika, psedudocivilizačné teórie, dejiny umenia, ale aj počúvanie vysielania rakúskeho rozhlasu - teda vecí banálnych, obsahovali ku koncu života veľkoobjemné množstvo archivované v množstve kartónových krabíc. Túto myšlienkovú pozostalosť dnes uchováva Slovenská národná galéria (Bratislava), Spoločnosť Júliusa Kollera. V roku 2024 mu prezidentka Zuzana Čaputová udelila vyznamenanie Pribinov kríž I.triedy in memoriam.

Odkazy

Ocenenia
Pribinov kríž I. triedy in memoriam

Top