Antal Milan (1935 - 1999)

obrázok

Narodený
19. 09. 1935, Zábřeh (Česká republika)

Dátum a miesto úmrtia
02. 11. 1999, Piešťany

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Astronóm, ktorý sa zaoberal astrofotografiou a pozorovaním komét a planétok.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. .)

Životopis
Už počas štúdia sa zaujímal o prírodu a špeciálne o astronomické úkazy. Po zmaturovaní na gymnáziu v Bratislave preto s nadšením privítal možnosť zamestnať sa v roku 1953 na observatóriu na Skalnatom Plese. Pod vedením doc. Gutha a prof. Kresáka sa vypracoval na perfektného pozorovateľa. Vrodené danosti precíznosti a poriadkumilovnosti ho priamo predurčovali na získavanie presných polôh komét a asteroidov. Presnosť ním získaných polôh komét a asteroidov si veľmi vážili aj v ústredí pre polohy malých telies v Cambridgi. Svojou prácou tak šíril dobré meno observatória na Skalnatom Plese. Popri získaní stoviek presných pozícií sa mu podarilo objaviť niekoľko asteroidov. Prvý, ako ináč, pomenoval po Slovensku. Svoje silné národné cítenie prejavil aj v tom, že k asteroidu Slovakia postupne pribudli Hurban, Hviezdoslav, Milan Štefánik, Sládkovič a Štúr. Asteroid číslo 4573, ktorý objavil v observatóriu Astronomického ústavu Univerzity Mikuláša Kopernika – v Centre kozmických výskumov Poľskej akadémie vied v roku 1986, sa objaviteľ rozhodol pomenovať menom Piešťany. Svoje rozhodnutie zaslal do Centra pre malé planéty Medzinárodnej astronomickej únie v Cambridge (USA), ktoré o objavoch bulletinom pravidelne informuje astronomické ústavy univerzít a akadémií. Vďaka tomu sa pracovníci observatórií na celom svete oboznámili s novou planétou Piešťany, ale aj s históriou a významom nášho mesta. Tento krok urobil Milan Antal ako svoj príspevok k 50. výročiu povýšenia obce Piešťany na mesto. Planétka Piešťany má obežnú dráhu päť rokov tri mesiace a 19 dní, pohybuje sa v strednej vzdialenosti približne 400 miliónov kilometrov od Slnka. A tak vďaka nášmu objaviteľovi kúsok vesmíru patrí aj Piešťanom.
Milan Antal mal hlboký vzťah k Slovensku, k jeho histórii, i k významným slovenským osobnostiam. Jednou z nich bol aj Milan Rastislav Štefánik, ktorý kedysi pôsobil v observatóriu vo francúzskom Meudone. Aj preto sa po páde železnej opony stal jedným z propagátorov života a diela Štefánika – aj ako zakladajúci člen a podpredseda Spoločnosti generála Štefánika. Milan Antal mal ešte väčší zámer – vybudovať v Piešťanoch hvezdáreň. To však už nestihol. Zákerná choroba a nečakaný odchod navždy ukončili jeho tvorivý život.
Na objaviteľskom konte tohto popredného slovenského astronóma je celkovo 89 asteroidov, z ktorých 17 už bolo očíslovaných a väčšina z nich aj pomenovaných. Okrem toho určil presné fotografické polohy pre tisícky objektov. Toto jeho úsilie a výsledky boli ocenené aj Medzinárodnou astronomickou úniou, ktorá pomenovala asteroid číslo 6717 menom Antal. Hoci 2. novembra 1999 navždy dotĺklo srdce tohto vynikajúceho objaviteľa, vďaka planétke Antal sa stal trvalou súčasťou vesmíru.
Po Milanovi Antalovi je pomenovaná jedna z nových ulíc Piešťan.

Odkazy


Top