Löger Gusztáv (1827 - 1898)

obrázok

Narodený
Sobotište

Dátum a miesto úmrtia
19. 10. 1898, Nitra

Pôsobnosť
Piešťany, Nitra

Typ autority
Fotograf, etnograf, podnikateľ, organizátor kultúrnych podujatí, propagátor činohier a operiet.

Citácia
Pátranie po Gusztávovi Lögerovi (Revue Piešťany, jeseň 2005, ročník XLI, s. 8 - 11.)
Kornel Duffek: Nové informácie o Vile Löger (Revue Piešťany, leto 2010.)

Životopis
Z úmrtného listu vieme, že Löger sa narodil v Sobotišti (dnes okres Senica), pravdepodobne v roku 1827, známom habánskym osídlením. Matriky narodených z daného obdobia sú v bratislavskom archíve na Križkovej ulici neúplné a do značnej miery poškodené, takže meno Lögera v nich, žiaľ absentuje. Napomôcť by mohla sobášna matrika, avšak mesto, v ktorom sa sobášil, zostáva záhadou. V Nitre fotografoval už od 60. rokov 19. storočia. Venoval sa portrétom i krajinkám. Vydal 28 kolorovaných fotografií ľudových krojov Nitrianskej župy, ktoré boli publikované v župnej monografii v roku 1899.
Löger sa prisťahoval do Piešťan pravdepodobne z rumunského Aradu. Jeho ateliér bol činný do roku 1898, čo je zároveň aj rok jeho smrti. Pozoruhodný údaj sa týka roku založenia jeho samostatného nitrianskeho ateliéru v roku 1875. Na základe indexov zomrelých na rímskokatolíckom farskom úrade Horné mesto Nitra sa podarilo doložiť, že Löger zomrel vo veku 71 rokov dňa 19. októbra 1898 v Nitre a o dva dni ho pochovali na mestskom cintoríne (pri dnešnej železničnej a autobusovej stanici). Jeho manželka Anna Hessmanová prežila svojho manžela o celých 20 rokov a zomrela v požehnanom veku 94 rokov. Aj jej telesné pozostatky boli uložené na mestskom cintoríne. Aký mal vlastne Gusztáv Löger vzťah k Piešťanom? Jeho činoherná a operetná spoločnosť hrala v Piešťanoch po prvý raz roku 1869 a potom pravidelne každý rok, a to od júna do konca augusta. Po skončení letnej kúpeľnej sezóny sa vrátila do Nitry a v predstaveniach pokračovala v Nitre v hostinci U zlatého jeleňa (okolo rokov 1873-1874).
Lögerovou zásluhou prišla roku 1874 do Nitry a vzápätí do Piešťan 30 - členná detská divadelná spoločnosť Karoliny Wagenerovej z Viedne. V ich programe mali hlavné zastúpenie činohry a frašky. Löger uzatváral početné zmluvy a rôznymi umeleckými skupinami. Od roku 1877 sa spojil s divadelným riaditeľom Juliusom Schulzom. Gusztáv Löger počas letnej kúpeľnej sezóny fotografoval kúpeľných hostí a keďže dochádzanie z Nitry bolo náročné a prenájom drahý, rozhodol sa postaviť si na nábreží Váhu obytný dom v romantickom štýle, pripomínajúcom malý zámoček. Stalo sa tak pravdepodobne v sedemdesiatych rokoch, respektíve začiatkom 80. rokov 19. storočia. Gusztáv Löger patrí medzi úplne zabudnuté osobnosti slovenského kultúrneho života. Bol fotografom, etnografom, podnikateľom, propagátorom činohier a operiet. V malom slovenskom biografickom slovníku je o ňom uvedená jediná zmienka, že išlo o nitrianskeho fotografa druhej polovice 19. storočia. Naproti tomu v Encyklopédii Slovenska sa v hesle fotografia spomína cenný album krojov Nitrianskej župy od G. Löchera z Nitry (meno bolo skomolené).

Odkazy


Top