Mgr. Foltánová - Plecitá Anna (1925)

obrázok

Vlastné meno
Plecitá

Narodený
06. 12. 1925, Košariská

Dátum a miesto úmrtia
15. 11. 2018

Pôsobnosť
Piešťany, Partizánske, Česká republika

Typ autority
Učiteľka, spisovateľka, recitátorka, účastníčka protifašistických bojov, SNP a partizánskeho hnutia, bývalá predsedníčka Kremačnej spoločnosti v Piešťanoch.

Citácia
Kvety vďaky sú živé. (Piešťany: 2005 ,s. 107, I. vydanie, ISBN 80 - 969380 3 -7.)

Životopis
Anna Plecitá - Foltánová, rod. Kyščiaková, pochádza z maloroľníckej rodiny, z kopaničiarskej osady u Šindelov, patriacej k obci Košariská, k rodisku M. R. Štefánika. Po skončení meštianskej školy absolvovala Baťovu školu práce v Partizánskom, predtým Baťovanoch. Vyštudovala pedagogickú fakultu, bola učiteľkou slovenčiny a ruštiny. V Piešťanoch žila vyše dvadsať rokov, viedla tu veľmi aktívny život. Pravidelne sa zúčastňovala na súťažiach v literárnej tvorbe, v prednese poézie a prózy (Vansovej Lomnička, Šahy Janka Kráľa, Chalupkovo Brezno, Literárna Senica L. Novomeského a iné). Z nich si odniesla viacero najvyšších ocenení. Je laureátkou Chalupkovho Brezna z r. 2002. Recitovávala aj na rôznych spomienkových podujatiach v Piešťanoch. Bohatá je aj jej publikačná činnosť. Prispievala do mnohých periodík, napr. Noviny SZPB - Bojovník, Rudé právo, Pravda, Učiteľské noviny, Slovenka, Život, Ženský magazín, Revue Piešťany, Piešťanský týždeň, Almanach Literárna Trnava. Svoju poviedkovú tvorbu zhrnula do knižky "Farebné korálky". Knižka obsahuje jej štyridsať textov. Sú tu najmä spomienky z vojnového i povojnového života, príhody z detstva i z učiteľskej praxe. Ďalšie jej knihy: Kvety vďaky sú živé (2005), 100 životných príbehov (2007), Spomienky - sťa čisté pramienky (2011).
Ako 19-ročná bola priamou účastníčkou SNP. Je nositeľkou štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu, Medaily Milana Rastislava Štefánika 3. až 1. Stupňa – Zaslúžilý bojovník proti fašizmu a viacerých pamätných medailí k výročiam SNP. Bola členkou a činorodou funkcionárkou piešťanskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Bola tiež členkou Spolku slovenských spisovateľov. Vykonávala aj funkciu predsedníčky Kremačnej spoločnosti.
Jej syn Ľubomír Foltán bol dlhoročný novinár, 20 rokov pracoval v TASR. Je autorom knižky pre deti, pôvodne napísanej pre svoju vnučku - Svet podľa Markétky. V decembri 2014 zomrel vo veku 66 rokov.
Zomrela 15. novembra 2018.

Odkazy

Ocenenia
Zaslúžilý bojovník proti fašizmu
Za vynikajúcu prácu
Medaila Milana Rastislava Štefánika

Top