Winter Alexander (1836 - 1909)

obrázok

Narodený
19. 08. 1836, Tvrdošovce

Dátum a miesto úmrtia
19. 04. 1909, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Podnikateľ v kúpeľníctve, budovateľ kúpeľov Piešťany. Propagátor Piešťan aj mimo územia Rakúsko - Uhorska.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany. (Piešťany: Mestská knižnica, 2000, s. 33.)
http://www.nemocnicapiestany.sk/historia/winter.php

Životopis
Alexander Winter sa narodil v chudobnej rodine v Tvrdošovciach. Študoval v Nových Zámkoch, pôsobil ako obchodník a podnikateľ. V roku 1867 si vzal za manželku Henrietu rodenú Kácserovú, dcéru váženého obchodníka so železiarskym tovarom z Trenčína. V Ipeľských Šahách založil skromný obchod s textilným tovarom. Zaoberal sa výstavbou župných ciest a časom postavil tehelňu, vápenku a veľký parnú pílu. Manželka Henrieta mala záujem o literatúru, ale i o hudbu. Alexandrovi Winterovi pomáhala pri podnikaní, viedla mu účtovníctvo. V roku 1889 si prenajal od grófa Františka Erdödyho Piešťanské kúpele a založil firmu: "Alexander Winter a synovia, podnik generálneho prenájmu kúpeľov". Nájomná zmluva bola viackrát obnovovaná, celkove až na obdobie 99 rokov. Alexander Winter dal postupne opraviť a zveľaďovať staršie kúpeľné budovy, ktorých bolo v tom čase v Piešťanoch pomerne málo. Kúpele boli zanedbané a dlhé roky sa do nich poriadne neinvestovalo. Dal zrekonštruovať budovy dnešných Napoleonských kúpeľov, Kurhotel (dnešné riaditeľstvo kúpeľov) a menšie hospodárske budovy. Mal troch synov: Františka (1868 - 1900), Ľudovíta (1870 - 1968) a Imricha (1878- 1943) a dcéru Milku (1869 - 1941). Syna Františka poveril vedením podniku v Ipeľských Šahách a Ľudovíta v roku 1890 zavolal do Piešťan, aby mu pomáhal pri riadení a budovaní kúpeľov. Pripojil sa k nemu aj brat Imrich, ktorý sa stal neskôr prvým predsedom Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a zakladateľom piešťanského (dnešného Balneologického) múzea. V rokoch 1893 - 1894 dal Alexander vybudovať Kúpeľnú dvoranu a letné divadlo s kapacitou 400 sedadiel. V roku 1893 založil "robotnícky penzionát" - neskoršiu nemocnicu pre robotníkov s názvom "Pro labore" alebo "A munkának" a získal pre pôsobenie v nej mladého talentovaného a obetavého lekára MUDr. Eduarda Weisza. Robotníci sa tu chodili liečiť cez nemocenské pokladnice, čo bol prevratný čin a zmena záporného postoja nemocenských pokladníc k uhrádzaniu kúpeľnej liečby. Neskôr bol v areáli nemocnice postavený aj pavilón Alexander, pomenovaný práve podľa Alexandra Wintera. V rokoch 1897 - 1898 dal postaviť modernú kúpeľnú budovu "Kúpele Františka Jozefa I.", ktorá stála na Kúpeľnom ostrove (oproti termálnym jazierkam). Budova bola pomenovaná podľa vtedy vládnuceho panovníka Rakúsko - uhorskej monarchie na počesť 50. výročia jeho nástupu na trón. Až do postavenia liečebného domu Irma ( 1910 - 1912) bola najmodernejšou kúpeľnou budovou Piešťanských kúpeľov. V roku 1967 bola zbúraná.
Alexander Winter dbal aj na propagáciu Piešťanských kúpeľov doma aj v zahraničí. Vďaka jeho podnetu, ako aj podnetu jeho syna Ľudovíta, vytvoril koncom 19. storočia mladý budapeštiansky grafik Artur Heyer pre Piešťanské kúpele známy symbol barlolámača. V roku 1903 kúpili Winterovci starý hotel Zelený strom. Dali ho zrekonštruovať a spojiť so susedným domom (ktorý tiež odkúpili). Tak vznikol penzión s 30 moderne zariadenými izbami.
V máji 2011 za účasti potomkov rodiny Winterovcov bola na priečelí hotela Šandor Pavillon odhalená busta Alexandra Wintera, ktorej autorom je sochár David Švorc (Revue Piešťany, leto 2011).

Odkazy


Top