Baroška Milan (1912 - 1992)

obrázok

Narodený
12. 09. 1912, Vrbové

Dátum a miesto úmrtia
04. 05. 1992, Hlohovec

Typ autority
Staviteľ, postavil viacero domov v Piešťanoch.

Citácia
Piešťanskí stavitelia (27): Milan Baroška. Autor: Ľubomír Mrňa (Piešťanský týždeň č. 17, ročník XIX., 21. 4. 2009, str. 15)

Životopis
Milan Baroška sa narodil v rodine murárskeho majstra. Po maturite si urobil staviteľskú skúšku a začal pôsobiť ako stavebný podnikateľ. V povojnových rokoch (1947 - 1948) postavil dvojdomy na uliciach Mierová a Záhradná, ktoré boli určené pre pracovníkov vtedajšieho Okresného národného výboru. Tieto dve skupiny dvojpodlažných dvojdomov boli postavené v rámci tzv. Dvojročného plánu obnovy. Na Prašníku postavil tehelňu. Pod jeho iniciálkami MB sa tu vyrábali tehly. V r. 1948 bola jeho tehelňa znárodnená a daná do správy obce. Pochovaný je vo Vrbovom.
(Foto: zdroj Piešťanský týždeň)


Top