Mgr. Belková Zuzana (1978)

obrázok

Typ autority
Autor, redaktorka, moderátorka, dramaturgička SRo

Životopis
Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra – estetika. Pôsobobí ako dramaturgička, redaktorka a moderátorka Slovenského rozhlasu v Bratislave. Na Rádiu Devín a Rádiu Regina sa venuje príprave relácií s tematikou literatúry a umenia. Špecializuje sa aj na verejné prezentácie kníh. Spolupracovala so Slovenskou televíziou. Publikuje recenzie, eseje a publicistiku.
V súčasnosti je poverená vedením odboru vlastnej tvorby SRo.

Odkazy


Top