Liga proti rakovine 2020

Typ podujatia
stretnutie členov

Dátum, čas a miesto konania
15. 01. 2020 o 15.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána
26. 02. 2020 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Stretnutie členov Ligy proti rakovine


Top