Turistické služby

Služby / Turistické služby


Piešťanské informačné centrum

Piešťanské informačné centrum (PIC) sídli mimo hlavnej turistickej sezóny na Pribinovej ulici č.2. Otváracie hodiny sú: pondelok - piatok od 9.00 - 17.00 h. Počas hlavnej turistickej sezóny poskytuje svoje služby aj v nových priestoroch na Kolonádovom moste na adrese Sad Andreja Kmeťa č.1783/72. Kolonádový most je architektonickým dielom slovenského architekta Emila Beluša a patrí k najdlhším krytým mostom na Slovensku. Od r. 1987 je národnou kultúrnou do pamiatkou.

Piešťanské informačné centrum poskytuje občanom, návštevníkom mesta a kúpeľným hosťom komplexný servis formou turistických a občianskych informácií. Informuje o meste, tipoch na výlety, trávení voľného času, dopravných spojoch, kultúrno - spoločenských, ako aj športových podujatiach organizovaných na území mesta. V prípade záujmu sprostredkováva ubytovanie a sprievodcovské služby. Zabezpečuje predaj darčekových a upomienkových predmetov, suvenírov, pohľadníc a vstupeniek na vybrané podujatia.

Súčasťou Piešťanského informačného centra je aj historický pitný pavilón, kde sú prezentované repliky vystavovaných historických plagátov kúpeľov Piešťany z konca 19. a prvej tretiny 20. storočia. Kúpeľnú atmosféru a liečbu návštevníkom priblížia vystavené zbierkové predmety zo zbierky Balneologického múzea Imricha Wintera - barle, fľaše na piešťanskú termálnu vodu, ktorá sa v minulosti podávala aj ako stolová voda, pamiatkové poháre s kúpeľnými motívmi, pitné poháre a suveníry z prvej polovice 20. storočia.Top