Inovecká 50-ka 2021

Typ podujatia
šport - iné

Dátum, čas a miesto konania
12. 06. 2021 o 06.00 h | Piešťany (Bezovec)

UsporiadateľTJ Bezovec

Popis
Turistické podujatie umožňuje účastníkom diaľkového pochodu hrebeňom Považského Inovca oboznámiť sa s prírodnými krásami a prekrásnou scenériou celého okolia.
Všeobecné ustanovenie:
Prezentácia:
Mníchova Lehota, motorest RADAR, 6,30-8,30 hod (pre trasy 50 a 30 km)
Penzión Bezovec 10,00-11,00 (trasa 20 km)
Štart trasy:
a/ 50 km trasa -
Mníchova Lehota - Inovec - Panská Javorina – Bezovec - Kostolný vrch - Moravany - Piešťany
b/ 30 km trasa - Mníchova Lehota –Inovec-Panská Javorina – Bezovec, penzión Bezovec
c/ 20 km trasa - Bezovec, penzión Bezovec - Kostolný vrch - Gonove Lazy - Moravany - Piešťany
Cieľ:
30 km trasa – penzión Bezovec do 15,30 hod
50 km a 20 km trasa v Piešťanoch
Účastníci 50 km pochodu majú na Bezovci, penzión Bezovec kontrolu s príchodom do 15,30 hod.
Preprava:
Hromadnými a súkromnými dopravnými prostriedkami. Vlak z Piešťan ide o 7,07 hod - príchod Trenčín o 7,32 hod, z Trenčína žel. st. ide autobus 8,00 - príchod Mníchova Lehota o 8,27 hod. Z Piešťan AS na Novú Lehotu, Bezovec ide autobus o 9,15 hod.
Výstroj:
Turistická - podľa poveternostných podmienok, nezabudnúť na plášť do dažďa a fľašu na vodu.
Informácie:
Ing. Rudolf Drlička, Piešťany, tel. 0907 583 800
Plakety:
Účastníci pochodu získajú v cieli upomienkové plakety a diplomy.
Upozornenie:
Dodržujte pokyny usporiadateľov, každý sa zúčastňuje pochodu na vlastné nebezpečie, na 50 km je minimálny vek účastníkov nad 15 rokov, na 30 km a 20 km pochodu sa môžu zúčastniť aj žiaci len v doprovode svojich rodičov, alebo skupinových vedúcich.
Pozor:
Autobus z Novej Lehoty – Bezovec odchádza do Piešťan o 12,18 ho, 15,58 hod., 18,48 hod. príchod do Piešťan je o 13,10 hod., 16,40 hod., 19,40 hod., (informácia je pre účastníkov 30 km pochodu)
Vedúci:
Rudolf Drlička, Scherera 4798/11, 921 01 Piešťany, tel: 0907 583 800, rdrlicka@azet.sk


Top