Prvý slávnostný koncert v rámci medzinárodného festivalu BHS

Typ podujatia
koncert

Dátum, čas a miesto konania
23. 09. 2022 o 19.00 h Dom umenia Piešťany

UsporiadateľDom umenia Piešťany

Popis
57. Bratislavské hudobné slávnosti 2022

Štátny komorný orchester Žilina so speváckym zborom Lúčnica a dirigentom Leošom Svárovským prispievajú zaujímavým programom
z diel slovenských skladateľov – Juraj Filas, Ján Zimmer, Mikuláš Moyzes (150. výročie narodenia).
Sólistom Zimmerovho husľového koncertu bude Milan Paľa.
Organová spolupráca: Marek Štrbák

Štátny komorný orchester Žilina patrí k renomovaným orchestrom v celosvetovom meradle, o čom svedčí aj množstvo koncertov na všetkých kontinentoch okrem Austrálie. Vznikol v roku 1974 ako jediný orchester “mozartovského typu” na Slovensku, práve vstupuje do 49. sezóny ŠKO. Kvalita hráčov, z ktorých mnohí sú absolventmi žilinského konzervatória, skúsenosti a majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fischera umožnili rýchly umelecký rast orchestra. Jeho ďalšími šéfdirigentmi boli Jan Valta, Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi a Simon Chalk.

Medzinárodne renomovaný český dirigent Leoš Svárovský študoval na Akadémii múzických umení v Prahe ako posledný absolvent šéfdirigenta Českej filharmónie Václava Neumanna. Je prezidentom medzinárodného festivalu Hudební slavnosti Emy Destinnové v Českých Budějoviciach, stálym dirigentom na festivaloch Smetanova Litomyšl, MHF Český Krumlov a Janáčkův máj. Hosťuje na festivaloch Pražská jar, Rheingau Musik Festival, Europäischen Wochen Passau, Aspekte Salzburg, George Enescu Festival Bukurešť, Colorado Musik Festival, Settimane di Ascona, Bratislavské hudobné slávnosti a ďalšie. S ŠKO Žilina spolupracuje už od roku 1993 a uskutočnil s ním doteraz už vyše 260 koncertov.

Spevácky zbor Lúčnica je súčasťou Umeleckého súboru Lúčnica už od jeho vzniku v roku 1948. Prezentuje sa vyspelou speváckou technikou, hlasovou kultúrou a charakteristickým zvukovým prejavom. Jeho výkony sú vysoko hodnotené odbornou kritikou a stretávajú sa s veľkým úspechom aj u širokého publika. Svoju umeleckú kariéru tu začínali i hviezdy operného neba – Edita Gruberová, Lucia Poppová, Magdaléna Blahušiaková, Ľubica Orgonášová, Marta Beňačková, Štefan Babjak, Ondrej Malachovský a mnohí ďalší, ktorí neskôr dosiahli veľké úspechy na svetových operných scénach. Okrem toho neustále rozširuje svoj repertoár o vokálno-inštrumentálne diela, pričom spolupracuje s významnými slovenskými a zahraničnými hudobnými telesami, dirigentmi a sólistami. Popri koncertnej činnosti pravidelne realizuje zvukové nahrávky pre viaceré hudobné vydavateľstvá a nahrávky filmovej hudby pre významné domáce i medzinárodné kinematografické produkcie. Zbormajstrami speváckeho zboru boli v minulosti Štefan Klimo (1951-1983), Peter Hradil (1983-1998) a Marián Vach (1998-2003). Od roku 2003 je umeleckou vedúcou a dirigentkou speváckeho zboru Elena Matušová.

Elena Matušová je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor zborové dirigovanie v triede prof. Petra Hradila (1993). Už počas štúdií pracovala ako asistentka dirigenta, od roku 1998 ako dirigentka a od sezóny 2003/2004 prevzala post umeleckej vedúcej a dirigentky Speváckeho zboru Lúčnica. S týmto telesom absolvovala stovky koncertov na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch na Slovensku a v zahraničí. Naštudovala a nahrala zbory do muzikálov, pravidelne spolupracuje pri nahrávkach zborov do filmov pre slovenské a zahraničné spoločnosti.

Medzinárodne uznávaný huslista s česko-slovenskými koreňmi Milan Paľa (1982) študoval na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v triede Petra Strenáčika. V štúdiu pokračoval na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede Jely Špitkovej a Rainera Küchla (koncertný majster Viedenskej filharmónie) a ďalej na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, kde absolvoval v triede Františka Novotného. Doktorandské štúdium absolvoval roku 2017 na Akadémii múzických umení v Banskej Bystrici.
Dnes odborná verejnosť právom radí M. Paľu medzi medzinárodnú elitu interpretov mladšej generácie slovenských a českých umelcov so zameraním na súčasnú tvorbu. Diskografia Milana Paľu tvorí už takmer 30 titulov.

PROGRAM:
Juraj Filas (1955 – 2021)
The Highest Cathedral
záverečná časť kolektívneho diela Mont Blanc Symphony, 2012

Ján Zimmer (1926 – 1993)
Koncert pre husle a orchester, op. 15, 1953
Allegro con spirito
Larghetto
Rondo vivace

Mikuláš Moyzes (1872 – 1944)
Missa in C maior pre miešaný zbor, orchester a organ, 1907
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Organová spolupráca: Marek Štrbák

Vstupné: 20,- €


Top