Krúžok slovenského jazyka

Typ podujatia
integračný program, literárna hodina, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
15. 03. 2023 o 17.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
22. 03. 2023 o 17.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
29. 03. 2023 o 17.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľLiga za duševné zdravie SR, o.z., Mestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Krúžok určený pre ukrajinské i slovenské deti.

V spolupráci s Ligou za duševné zdravie a Unicef.


Top