Slávnostný ceremoniál O L K S 2023

Typ podujatia
významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
03. 06. 2023 o 11.00 h Hudobný pavilón v parku

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Slávnostný ceremoniál O L K S 2023, Moderuje: J u r a j B a č a ,
účinkujú: ž i a c i Z U Š P i e š ť a n y


Top