Števková Mária (1940)

obrázokobrázok

Typ autority
Editorka, prekladateľka, autorka a vydavateľka

Životopis
Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave slovenský a ruský jazyk. Krátko učila na Obchodnej akadémii v Žiline a v Bratislave. Od roku 1972 bola redaktorkou vo vydavateľstve Mladé letá. V roku 1991 spolu s Danielom Hevierom založila vydavateľstvo BUVIK, špecializujúce sa na vydávanie umeleckej literatúry pre deti. V súčasnosti je jeho riaditeľkou a editorkou. Dlhé roky sa špecializovala na tvorbu literatúry pre deti predškolského veku, spolupracovala s vynikajúcimi autormi na tvorbe edície Studnička, Dukátiky, Medzinárodná séria obrázkových kníh a mnohých bilderbuchov. Na hravom princípe vytvorila niekoľko kníh pre najmenšie deti. Jej zbierka rozprávok Slovákov žijúcich v Maďarsku “Klbôčko, dobre ma veď“, priniesla zaujímavé varianty rozprávok Pavla Dobšinského a iných zberateľov. Zostavila a vydala tri alternatívne umelecké čítanky pre prvákov (Daj ma, mamička, do školy, Zajtra ideme do školy, Poslušné písmenká, Učiť sa mi zachcelo) a bola spoluautorkou prvej obrázkovej čítanky pre nepočujúce deti Päť prštekov na ruke (J.Mistrík, D.Hevier, O.Bajusová, J.Ubár, S.Mydlo, 1994). Spolupracovala s detskou redakciou STV a Slovenského rozhlasu. Napísala niekoľko rozprávkových seriálov: Kamarát Argo, Na dvore a na pažiti, Chichôtka, Čo rozprávala teta srna. Jej pomerne bohatú prekladateľskú činnosť reprezentujú autori Markéta Zinnerová, Eduard Petiška, Karel Čapek, István Csukás či Michal Černík.

Odkazy

Knihy (37)


Top