Cestou solúnskych bratov

obrázok

Projekt k 1150 . výročiu príchodu solúnskych bratov

Mestská knižnica mesta Piešťany pripravila pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie projekt Cestou solúnskych bratov. Súčasťou projektu sú výstavy, prezentácie kníh, tvorivé dielne, divadelné i hudobné predstavenia. Pre žiakov základných i stredných škôl usporiadala MsK Piešťany dve regionálne súťaže - súťaž v krátkom literárnom útvare pre žiakov ZŠ a SŠ s názvom Odkaz slávnych bratov a výtvarnú súťaž pre žiakov ZŠ pod názvom Solúnski bratia ako ich vidím ja, tradícia a prítomnosť v obraze. Cieľom oboch aktivít bolo podnietiť deti k aktívnemu zamysleniu sa nad historicko-kultúrnym významom pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom území a tiež nad dejinnými reáliami slovenského národa. Prostredníctvom výtvarnej súťaže sa deti navyše oboznámia so špecifikami výtvarného umenia a zobrazovania tohto obdobia. Súťažné práce boli sprístupnené verejnosti na výstave v priestoroch MsK Piešťany.
Autor: Julie Džambazovič Dátum: 02. 05. 2013

Top