Internetové deti

obrázok
V priebehu marca – apríla 2013 sa v piešťanskej knižnici uskutočnila interaktívna výstavu Internetové deti, ktorá vznikla z iniciatívy spoločnosti Orange. Výstava bola určená najmä deťom, žiakom základných škôl, ale i rodičom, starým rodičom, pedagógom a všetkým, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Jej zámerom bolo poukázať na negatíva a pozitíva využívania informačných technológií. Školení animátori sprevádzali návštevníkov aktivitami, ktoré im umožnili na vlastnej koži vyskúšať napríklad moderné počítačové hry a interaktívne hračky a ich porovnanie s hrami v minulosti, náučné aktivity či kvízovú autodráhu. Odbornou garantkou projektu bola detská psychologička Mária Tóthová-Šimčáková a jej ambasádorom populárny tanečník Laci Strike. Počas výstavy boli v určených dňoch k dispozícii odborníci z oblasti detskej psychológie, ktorí poskytovali konzultácie o účinkoch nesprávneho používania komunikačných technológií na duševné zdravie detí.
Autor: Martina Marová Dátum: 30. 04. 2013

Top