Ing. Krasko Ivan (1876 - 1958)

obrázok

Vlastné meno
Ján Botto

Ďalšie mená
Janko Cigáň, K. B. študent, Ivan Krasko, J. Cigán, Bohdana J. Potokinová, Janko C.

Narodený
12. 07. 1876, Lukovištia

Dátum a miesto úmrtia
03. 03. 1958, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava, Piešťany

Typ autority
Prekladateľ, Autor, Popredný slovenský básnik, predstaviteľ moderny, prekladateľ, účastník bojov počas 1. svetovej vojny.

Životopis
Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto, sa narodil 12. júla 1876 v gemerskej dedinke Lukovištia. Študoval na niekoľkých gymnáziách: na maďarskom v Rimavskej Sobote, na nemeckom v Sibiu a na rumunskom v Brašove, kde aj v roku 1896 zmaturoval. V rokoch 1900-1905 bol študentom Českého vysokého učení technického v Prahe. Ako chemický inžinier pôsobil potom v Čechách: najprv v cukrovare v Kloboukoch, neskôr v chemickej továrni v Slanom. Po vypuknutí I. svetovej vojny narukoval do vojenskej služby. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 začal pracovať na Slovensku ako štátny úradník, stal sa poslancom Národného zhromaždenia, neskôr senátorom. V súvislosti s politickou situáciou sa rozhodol v roku 1938 odísť do dôchodku. Dlhé roky prežil v Bratislave, no v roku 1943 sa presťahoval do Piešťan. Tu žil a tvoril do roku 1958. V jeho dome na nábreží rieky Váh je od r. 1976 otvorená Pamätná izba Ivana Krasku, ktorú spravuje Balneologické múzeum v Piešťanoch. Pochovaný je v rodných Lukovištiach.
Písal poéziu a prózu, podpisoval sa pod pseudonymami Bohdana J. Potokinová, Janko Cigáň. Je autorom zbierok Nox et solitudo, Verše, Moje piesne, prekladal z rumunského jazyka.

Odkazy

Ocenenia
Národný umelec

Top