Kellenberger Martin (1957)

obrázok

Typ autority
Výtvarník, maliar, ilustrátor

Životopis
Je absolventom štúdia na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave. Ako výtvarný redaktor pracoval vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. Teraz pôsobí na výtvarnej katedre Fakulty architektúry STU. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, animovanému filmu a právom ho radia medzi najprestížnejších knižných ilustrátorov. Ilustroval vyše sto knižných titulov, prevažne detských, napríklad: Videl to svet?, Slovenské obrázkové povesti, Rozprávky zo skrine, Vrabčí kráľ, Veselé potulky po Slovensku, Veselé potulky po svete, Kráľ Matej pod Manínom; Starodávne, tajuplné i žartovné príbehy, zvesti, povesti z Javorníkov a Strážovských vrchov, Zlatá kniha rozprávok, Šťastenko a Čierny pán, Rozprávky z počítadla, Riekanky z čítanky, Kým vyrastiem na chlapa, Čím žila slovenská rodina, Čary a veštby, Slovenský rok, Slovenské povesti plnétajomných bytostí, Nepopieraj netopiera, Abeceda zlatá a mnohé ďalšie.
Martin Kellenberger však nie je len významný maliar, grafik a ilustrátor, ale aj ctiteľ a znalec hudby, literatúry a dejín. Jeho dielo reflektuje európske i svetové dejiny a kultúrnu históriu ľudstva a preto sa v ňom často objavujú biblické motívy, či osobnosti stredoveku, novoveku i moderny. Je tiež autorom poštovej známky z emisie Mestá – Modra. Známka zobrazuje historickú pamiatku Modry, Hornú bránu. Vyšla pri príležitosti 400. výročia od udelenia privilégií slobodnému kráľovskému mestu Modra.
Svoje diela autor prezentoval na viacerých výstavách nielen doma, ale i v USA, Maďarsku, ČR, Rakúsku a Francúzsku. Získal množstvo ocenení, medzi nimi Cenu Ľudovíta Fullu (2001), bol nominovaný na medzinárodnú Cenu Hansa Christiana Andersena. K významným oceneniam jeho tvorby patrí prierezová výstava inštalovaná v Zimnej záhrade Prezidentského paláca.
Martin Kellenberger ilustroval knihu Petra Glocku Šťastenko a Zlomor, ktorá vyšla v roku 2016 vo vydavateľstve Daxe a stala sa jednou z Najkrajších detských kníh jesene 2016.

Odkazy

Knihy (102)

Ocenenia
Cena Ľudovíta Fullu
Najkrajšie knihy Slovenska
Najkrajšia detská kniha jesene 2016

Top