Bc. Válek Igor (1967)

obrázok

Pôsobnosť
Martin

Typ autority
Vydavateľ, Básnik, publicista, vydavateľ, popularizátor pôvodnej slovenskej literatúry

Životopis
Igor Válek je novinár, publicista a spisovateľ (narodený 7. 1. 1967, Martin), ktorý po absolvovaní Gymnázia vo Vrútkach si vysokoškolské vzdelanie doplnil štúdiom publicistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave. Pôsobil ako redaktor, vedúci redaktor a šéfredaktor v redakciách viacerých kultúrno-spoločenských periodík (Knižnice a informácie, Slovenské národné noviny (aj príloha Orol tatranský), Literárny týždenník (aj webový portál Literárny týždenník), Slovensko. Pracoval tiež v kultúrno-manažérskych pozíciách v Matici slovenskej, Slovenskej národnej knižnici, Rádiu Rebeca a Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine. Je členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS), členom jeho predstavenstva a tajomníkom Žilinskej odbočky. Žije a tvorí striedavo v Mojšovej Lúčke pri Žiline a v Martine.
Igor Válek napísal zbierky básní Na-miesto piesne (2000 – Cena Krajského úradu v Žiline za debut roka) a Korene a úlomky (2007). V dlhodobom horizonte svojej tvorby sa venuje pripomínaniu národného literárneho dedičstva a jeho tvorcov (napr. ako editor printových výberov z diela J. G. Tajovského, J. Jesenského, J. Záborského a J. Kráľa v edícii Zlatá niť slovenskej literatúry – Vydavateľstvo MS); aj ako autor syntetizujúcich kníh Malý lexikón literárnych diel – svetoví autori (2002), Malý lexikón literárnych diel – slovenskí autori (2006), Literárny lexikón Žilinského kraja (2010 – 2. miesto v súťaži Kniha Horného Považia). V ostatnom období sa cielene sústredil na tvorivé sprístupňovanie klenotov ľudovej slovesnosti detským čitateľom knihami prerozprávaných rozprávok: Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského o zlate (2004), Najkrajšie slovenské národné rozprávky (2012 a 2014 – 2. miesto v súťaži Kniha Turca), Nebojsa! a iné hororozprávky (TRIO Publishing – Najkrajšia detská knihy jari 2013 – BIBIANA), Najveselšie rozprávky Pavla Dobšinského (2013), Dobrodružstvá Červeného čipa alebo Kolotoč s Dobšinským (2022). Cyklicky spolupracuje s časopismi pre deti (Zvonček, Slniečko, Fľak, Maxík – Cena Vydavateľstva DAXE za seriál roka 2014). So zreteľmi formulovanými vyššie napísal aj Povesti o slovenských riekach (2013), Povesti o slovenských kúpeľoch a liečivých prameňoch (2015), Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách (2017), Povesti o slovenskej vode (2020), Slovenské povesti plné tajomných bytostí (2021), kde v rovine autorskej povesti do zachovaných autentických textov prostredníctvom možného príbehu úspešne „vložil“ aj viacerých spisovateľov, napr. Pavla Dobšinského, P. O. Hviezoslava a či B. Němcovú. Osobitou kapitolou predmetnej činnosti Igora Váleka je prezentácia podujatí a popularizácia pôvodnej slovenskej literatúry a jej tvorcov v médiách: v elektronických celoslovenských aj regionálnych médiách a v printových médiách (napr. Dotyky, Literárny (dvoj)týždenník, Knižná revue, Slovenské pohľady, Knižnica, Listy, Slovensko, SNN) s dôrazom na literárnu publicistiku (o. i. hodnotenia literárnej tvorby, recenzie, eseje).

Odkazy

Knihy (10)


Top