ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

obrázok
Projekt bol určený na podporu a propagáciu významu čítania a práce s knihou. Jeho cieľom bolo motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve knižnice a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov. Tým, že sme niektoré aktivity projektu realizovali na vidieckych školách Trnavského kraja, priniesli sme aj tamojším deťom kultúru a poskytli tak možnosť sebarealizácie a sebaprezentácie prostredníctvom ich aktívneho účinkovania na besedách, workshopoch a pod.
Hlavnou aktivitou tohto projektu bol Literárny maratón – festival literatúry, v rámci ktorého sme pripravili stretnutia s autormi, dramatizácie literárneho textu, výtvarné workshopy, výstavu a výtvarnú súťaž. Garantom projektu bol spisovateľ, režisér, scenárista, kreatívny producent RTVS prof. Ján Uličiansky.
V rámci projektu sme realizovali celkovo 10 podujatí (besedy, workshopy, prezentácie kníh, divadelné predstavenie na motívy literárnych textov) a dve výstavy, z toho jedna z prác výtvarnej súťaže.
Výtvarná súťaž bola venovaná jubileu spisovateľa Tomáša Janovica a zapojilo sa do nej viacero škôl z nášho kraja. Najúspešnejšie boli deti z Piešťan, Vrbového, Chtelnice a Dolného Lopašova.
Podujatia sa uskutočnili v týchto zariadeniach sídliacich v Trnavskom kraji: CVČ Drahovce; ZŠ Moravany nad Váhom; ZŠ Vrbové; MŠ Trebatice;
Mestská knižnica mesta Piešťany (podujatí v piešťanskej knižnici sa zúčastnili aj deti z Banky, Trebatíc a Moravian nad Váhom, aby sa po programe zoznámili tiež s našou knižnicou).
Realizáciou uvedených podujatí sme naplnili stanovený cieľ – motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve knižnice a zároveň sme deťom poskytli príležitosť stretnúť sa osobne a spoznať spisovateľov, ilustrátorov, hercov i vydavateľov, ktorí ich ešte viac motivovali k získaniu vzťahu ku knihe.
Prínos projektu – zvýšenie čitateľskej gramotnosti u detí a mládeže nášho mesta, okresu i kraja a tým aj kultúrneho povedomia mladej generácie, ktorý sme predpokladali realizáciou projektu, potvrdili slová nielen zúčastnených hostí, ale aj pedagógov, samotných detí a čo nás najviac teší, aj rodičov detí.
Projekt sa realizoval v termíne: 15. 3. 2017 - 31. 5. 2017.
Realizáciu projektu podporil Trnavský samosprávny kraj.
Autor: Drahomíra Moretová Dátum: 15. 03. 2017

Top