Piešťanské zlaté stuhy - Concours d'élégance 2019

obrázok
História súťaže o najkrajší automobil pod názvom Concours d Elégance siaha do rokov 1932 - 1937. Súťaže boli vyvrcholením cieľových jázd do Piešťan a zúčastňovali sa na nich aj známi kúpeľní hostia, či tunajší lekári s nablýskanými automobilmi, napríklad herec Vlasta Burian, spevák Richard Taubner, grófka Geraldína Apponyiová z Oponíc, lekár Dr. Ladislav Schmidt a mnohí iní. Tradícia súťaže bola obnovená po roku 1980 vďaka zanieteným milovníkom veteránov pod názvom Piešťanské zlaté stuhy – Concours d Elégance, už ako prehliadka historických vozidiel. Divácky najatraktívnejšia časť súťaže je jazda mestom a prehliadka automobilov na Kúpeľnom ostrove s vyhodnotením najkrajších z nich. V roku 2019 sa prehliadka historických vozidiel organizovaná Veteran car clubom Piešťany a Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany a.s., konala v dňoch 6. - 8. júna. Po krátkej propagačnej jazde mestom mohli návštevníci od štvrtka do nedele obdivovať krásne historické vozidlá na Kúpeľnom ostrove. V piatok sa predstavili na pešej zóne pred Zukmann Villou, v sobotu podnikli krátky výjazd do okolia Piešťan a tradične vyhodnotenie súťaže sa konalo pred hotelom Thermia Palace. Podujatie sprevádzalo množstvo sprievodných podujatí, napr. Výstava združení historických bicyklov Tyrnaviavelo a Velo Orbis – Majerov a syn, hudobný program Elvis Presley Revival, detské atrakcie a bohatý sprievodný program. Celé podujatie bolo zakončené veľkolepým ohňostrojom.
Autor: Katarína Klusová Dátum: 14. 06. 2019

Top