Astrofilm 2021

obrázok
Tradične v októbri sa uskutočnil v poradí už 15. ročník medzinárodný festivalu filmov o hviezdnej oblohe a vesmíre – Astrofilm, ktorý organizuje od roku 2007 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Mesto Piešťany a Mestské kultúrne stredisko Piešťany. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch od 12. do 14. októbra v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Fontána.
Hlavnou náplňou festivalu bola súťaž filmov s astronomickou tematikou a tohto roku o prvenstvo bojovalo 7 snímok: dokument venovaný problematike svetelného znečistenia Vo svetle noci, vedecká rozprávka GrandPa & Zoe – Mission: Light, v ktorej hlavní protagonisti dievčatko Zoe a jej dedko zažívajú napínavé dobrodružstvo a popritom nevtieravým spôsobom vysvetľujú detskému divákovi podstatu svetla, dokument venovaný 60. výročiu prvého kozmického letu J. A. Gagarina Prvý v kozme, dokument o pôvode chemických prvkov a možnostiach existencie života vo vesmíre Life’s question, dynamická snímka zachytávajúca krásu nočnej oblohy Nezastaviteľná noc, detský vzdelávací program do planetária Travelling with light a dokument o význame nepilotovanej kozmonautiky Satelix.

Organizátori si pripravili taktiež bohatý sprievodný program. Návštevníci si mohli vypočuť prednášku od Márie Galovej, ktorá zhrnula doterajších 15. rokov fungovania Astrofilmu, premietanie krátkometrážneho filmu a následnú prednášku od Mariána Vidoveneca pri príležitosti 150. výročia založenia Hurbanovskej hvezdárne, pútavé rozprávanie o skupinke slovenských astronómov, ktorí sa aj cez nepriaznivé okolnosti spôsobené pandémiou vydali pozorovať slnečnú korónu počas úplného zatmenia Slnka do Chile, či už tak veľmi obľúbené pozorovanie nočnej oblohy pred budovou KSC Fontána.

Záver festivalu patril odovzdávaniu ocenení. Najskôr to bolo udelenie Csereho ceny Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Laureátom sa stal RNDr. Miroslav Znášik. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže astronomických filmov. Cenu generálneho riaditeľa SÚH získal film GrandPa & Zoe – Mission: Light a Cenu primátora Mesta Piešťany získala snímka Vo svetle noci. Cenu divákov si prevzal Róbert Barsa za snímku Nezastaviteľná noc.
Bohatý program festivalu uzavrel generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Marián Vidovenec a projekcia celovečernej snímky Gravitácia.

Zdroj a foto: FB Astrofilm
Autor: Juraj Blaho Dátum: 27. 10. 2021

Top