PRIESTOR PRE BUDÚCNOSŤ

obrázok
Zámerom projektu PRIESTOR PRE BUDÚCNOSŤ bolo pokračovanie revitalizácie, skvalitnenia a modernizácie interiérového a nábytkového vybavenia Oddelenia pre deti s cieľom zvýšiť komfort používateľov knižnice rôznych vekových kategórií s ohľadom na medzinárodne odporúčané parametre pre knižnice 21. storočia. Naším cieľom bolo vytvoriť jedinečný priestor s príjemnou atmosférou, kam by sa čitatelia a návštevníci knižnice radi vracali.
Výsledkom projektu “Priestor pre budúcnosť” je obstaranie a inštalácia interiérového vybavenia – knižničných regálov a obslužného pultu. Nové vybavenie slúži nielen registrovaným čitateľom, ale i používateľom ďalších knižničných služieb, rodinám s deťmi, ktoré navštevujú naše mesto počas prázdnin a turistom.
Garantom projektu boli: architekt budovy knižnice Ing. arch. Bohuslav Pernecký a dizajnér Mgr. Art. Michal Staško.
Nábytok vyrobila firma DREVONA INTERIORS s.r.o., Výhonská 1, Bratislava, ktorá má bohaté skúsenosti s takýmito zákazkami (referencie: Centrum vedecko-technických informácii SR; Lekárska fakulta UK BA; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Slovenská národná knižnica Martin)
Realizáciou projektu sa nám podarilo skvalitniť zázemia pre knižničnú činnosť, príležitosť poskytovať používateľom príjemný pobyt s možnosťou rozvoja aktivít občiansko-spoločenského života. Vytvorením detského kútika s lákavým interiérovým vybavením očakávame zvýšenie návštevnosti Oddelenia pre deti mladými rodinami, ktoré dajú prednosť pravidelnej návšteve knižnice pred inými - pasívnymi spôsobmi trávenia voľného času. Projekt sme realizovali s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v termíne od 1.8. 2017 do 28.2. 2018.
Autor: Drahomíra Moretová Dátum: 01. 03. 2018

Súvisiace korporácie


Top