Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

obrázok

Kategórie
inštitúcie, kultúra

Adresa
Ul. A. Dubčeka, 27
Piešťany
921 34

riaditeľka Mestského kultúrneho strediska, Mgr. Alexandra Mathiasová, PhD., DiS. Art.
Tel.: +421 910 997 002
E-mail: riaditel@msks-piestany.sk

programové oddelenie, Kováčová Gabriela
Tel.: +421 905 624 596
E-mail: kovacova@msks-piestany.sk

Popis
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa uskutočňujú rôzne koncerty a divadelné predstavenia, prehliadky amatérskych divadelných súborov ako i vystúpenia škôl, výchovné koncerty a výstavy. Mestské kultúrne stredisko sa zameriava i na osvetovú činnosť zahŕňajúcu rôzne kurzy jazykové i odborné. Je spoluorganizátorom Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, filmovej prehliadky Eurotour, Astrofilm a Medzinárodného filmového festivalu Cinematic.

História: Dňa 14. 8. 1958 schválila Rada Mestského národného výboru ( MsNV ) zriadenie Kultúrneho a spoločenského strediska ( KaSS ), priameho predchodcu MsKS. Svoju činnosť začalo v starom divadle v Gottwaldových sadoch (dnešné Beethovenove sady) a v rôznych prenajatých priestoroch. KaSS bolo organizátorom Piešťanského festivalu, v rámci publikačnej činnosti vydávalo časopis Kultúra v Piešťanoch, neskôr Revue. V roku 1961 vo vydavateľstve Osveta Bratislava vydalo publikáciu Piešťany včera a dnes. Od roku 1968 slúžila na kultúrne a výstavné účely Malá scéna Ivana Krasku. Od roku 1967 KaSS organizovalo sochársku výstavu Socha piešťanských parkov, ako i Medzinárodné maliarske sympózium.
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany je v súčastnosti významnou kultúrnou inštitúciou, poslaním ktorej je organizovanie kultúrno - výchovných aktivít pre všetky vekové kategórie. V budove na ulici A. Dubčeka, tzv. Malej scéne, sú učebne, v ktorých sa konajú, prednášky, diskusné fóra a podobne. Je tu i divadelná sála pre 150 návštevníkov.
Vo výstavnej sieni V starej lekárni v centre mesta na pešej zóne ponúka MsKS bohatý výber originálov z tvorby hlavne slovenských autorov.
Súčasťou MsKS je aj Kultúrno spoločenské centrum Fontána. Okrem viacúčelovej kinosály pre 260 až 380 návštevníkov sa v budove nachádza aj výstavná sieň, v ktorej sa konajú pravidelné výstavy domácich i zahraničných autorov.

Kľúčové slová
inštitúcie, kultúra

Top