Súkromná základná umelecká škola Piešťany

obrázok

Kategórie
inštitúcie, školy

Adresa
Zavretý kút, 68/26
Piešťany
921 01


Tel.: 0949 399 062
E-mail: muzart@orangemail.sk

Popis
Súkromná základná umelecká škola v Piešťanoch vznikla v roku 2004 ako elokované pracovisko SZUŠ v Trenčianskej Teplej. Na základe legislatívnych zmien sa toto elokované pracovisko stalo od 1. 9. 2015 samostatnou školou.
Na škole sa vyučuje v troch umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom a tanečnom.
V hudobnom odbore sa vyučujú predmety: hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, dychových a bicích nástrojoch, gitare, elektronickej gitare, basgitare, klasický a populárny spev, hra v tanečnej skupine.
Vo výtvarnom odbore majú žiaci možnosť zoznámiť sa s rôznymi disciplínami výtvarnej tvorby ako je kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom (z tvrdých i mäkkých, z tradičných i nových materiálov), vybraté state z dejín a teórie výtvarného umenia.
V tanečnom odbore sa vyučujú okrem základných tanečných techník (klasický, ľudový, moderný tanec) aj voliteľné predmety so zameraním na step, show dance, disco a hip-hop.

Kľúčové slová
školy, základné školy

Top