Sociálna poisťovňa, a. s. - Vysunuté pracovisko Piešťany

obrázok

Kategórie
inštitúcie

Adresa
Sládkovičova ulica, 2069/10A
Piešťany
921 01


Otváracia doba:
Po: 8.00 - 16.00 h, Ut: 8.00 - 14.00 h, St: 8.00 - 17.00 h, Št: 8.00 - 12.00 h, Pi: 8.00 - 14.00 h

Register - poistenci štátu
Tel.: 0906 174 158, 02 / 32 47 41 58

Register - SZČO, DPO, výber poistného
Tel.: 0906 174 162, 02 / 32 47 41 62

Register - zamestnanci, zamestnanci, výber poistného
Tel.: 0906 174 160, 02 / 32 47 41 60

Žiadosti o dôchodok
Tel.: 0906 173 633, 02 / 32 47 36 33, 0906 173 542, 02 / 32 47 35 42

Príjem evidenčných listov dôchodkového poistenia
Tel.: 0906 173 541, 02 / 32 47 35 41

Lekárska posudková činnosť, kontrola dodržiavania liečebného režimu
Tel.: 0906 173 546, 02 / 32 47 35 46, 0906 173 544, 02 / 32 47 35 44, 0906 173 543, 02 / 32 47 35 43, 0906 173 545, 02 / 32 47 35 45

s, Nemocenské dávky
Tel.: 0906 173 823, 02 / 32 47 38 23

Dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia
Tel.: 0906 173 637, 02 / 32 47 36 37, 0906 173 638, 02 / 32 47 36 38, 0906 173 646, 02 / 32 47 36 46

Popis
Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 1. januára 2005 Sociálna vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Vysunuté pracovisko Piešťany pre výkon:
- nemocenského poistenia
- dôchodkového poistenia
- garančného poistenia
- poistenia v nezamestnanosti
- lekárskej posudkovej činnosti

Kľúčové slová
poisťovne, sociálne poistenie

Top