Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor Piešťany

obrázok

Kategórie
pre seniorov, inštitúcie

Adresa
Jozefská ulica, 14
Piešťany
921 01

Ing. Pastucha Ľubomír
Tel.: 0905 675 837
E-mail: pastucha.lubomir@centrum.sk

Popis
Cieľom OV Slovenského zväzu záhradkárov je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a vytvárať im podmienky na aktívny odpočinok.

Kľúčové slová
záhradkárstvo, organizácia

Top