Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

obrázok

Kategórie
inštitúcie

Adresa
Priemyselná, 10
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 596 61 01 (spojovateľka), 033 / 596 61 46 (zákaznícke centrum), 033 / 596 61 66 (zákaznícke centrum)
E-mail: info@tavos.sk, reklamacie@tavos.sk
Otváracia doba:
Po - Ut: 7.00 - 11.30 h, 12.00 - 15.00 h, St: 7.00 - 11.30 h, 12.00 - 17.00 h, Št - Pi: 7.00 - 11.30 h, 12.00 - 15.00 h

Popis
Zabezpečovanie zásobovania obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejných kanalizácií v danej územnej pôsobnosti.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Piešťany bola založená rozhodnutím Fondu národného majetku Slovenskej republiky v podobe „Zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií“ spísanej vo forme notárskej zápisnice zn. N 867/2002, Nz 861/2002 dňa 2.12.2002. Fond národného majetku SR vydal dané rozhodnutie (zakladateľskú listinu) na základe § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28 ods. 3 písm. a) bod 1 a § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 853 zo dňa 02.10.2002 o privatizácii podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, š.p., Bratislava a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Bratislava. Rozsah prevzatia majetku zrušených štátnych podnikov novovzniknutou akciovou spoločnosťou bol určený privatizačným projektom vedeným na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. 2276.

Kľúčové slová
inštitúcie, voda, vodárenské spoločnosti

Top