Materská škola 8. mája

obrázok

Kategórie
inštitúcie, školy, školy materské

Adresa
Ul. 8. mája, 22
Piešťany
921 01

riaditeľ, Mgr. Kaššáková Gabriela
Tel.: 033 / 772 27 11, 0901 772 217
E-mail: ms.maja.piestany@gmail.com

Popis
Materská škola na ul. 8. mája 2 v Piešťanoch je 6-triedne predškolské zariadenie. Je rozpočtovou organizáciou Mesta Piešťany, právnu subjektivitu má od roku 2005.

Materskú školu tvoria dve budovy, z ktorých jedna je poschodová. Všetky triedy materských škôl sú umiestnené v účelových budovách. Každá trieda má herňu, spálňu, šatňu, detskú umyváreň a WC. Všetky priestory sú priestranné, svetlé, vyhovujúce pre deti daného veku. V Materskej škole 8. mája 2 je zriadená telocvičňa s dostatkom moderného, pre deti bezpečného a vyhovujúceho náčinia a náradia. V Materskej škole 8. mája 4 majú deti vytvorenú miestnosť na oboznamovanie s anglickým jazykom a iné aktivity.

Súčasťou materských škôl sú školské záhrady, ktoré sú zatrávnené, s bohatou zeleňou, preliezačkami, šmykľavkami, hojdačkami, udržiavanými pieskoviskami a ďalšími prvkami, vhodnými na hry a pohybové aktivity detí. Na školskom dvore je vybudovaný priestor na pohyb detí na odrážadlách, kolobežkách, detských bicykloch.

Interiér je vybavený novým dreveným zariadením, vhodným pre deti daného veku. Deti majú k dispozícii podnetné hračky, programovateľné hračky, učebné pomôcky, knihy, digitálnu technológiu. Na skvalitnenie a doplnenie výchovno – vzdelávacích aktivít MŠ využíva taktiež interaktívne tabule.

Priestory sa pravidelne dezinfikujú mobilnými germicídnymi žiaričmi.

Poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou a vzdelávaním, deťom vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Pri ukončení predprimárneho vzdelávania deťom MŠ vystavuje Osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní.

Zabezpečuje systematickú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou v spolupráci so školskou pani psychologičkou. Deti majú možnosť využívať taktiež program rozvoja komunikačných schopností v spolupráci s pani logopedičkou. V spolupráci s C&M Sports Academy, s.r.o. zabezpečuje pre 5-6 ročné deti výučbu anglického jazyka.

Kľúčové slová
školy, materské školy

Top