Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

obrázok

Kategórie
školy, školy stredné

Adresa
Stromová, 34
Piešťany
921 01

sekretariát,
Tel.: 033 / 735 38 12, 033 / 772 64 31
E-mail: hotelak@zupa-tt.sk

riaditeľ, Ing. Ladislav Blaškovič
Tel.: 0905 209 319
E-mail: ladislav.blaskovic@zupa-tt.sk

Popis
Študijné odbory:
- 5-ročný štúdijný odbor ukončený maturitnou skúškou pripravuje odborníkov pre širokú oblasť hotelierstva a gastronómie
- môže absolvovať zahraničnú prax, barmanský a someliersky kurz

Vyššie odborné štúdium:
- odbor manažment hotelov a cestovných kancelárií
- 3-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl

Kľúčové slová
hotelierstvo, hotelové akadémie

Top