Adeli Medical Center

obrázok

Kategórie
lekári

Adresa
Hlboká, 45
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 791 59 00
Fax: 033 / 771 81 08

Popis
Adeli Centrum je medzinárodné rehabilitačné centrum s mimoriadne intenzívnou, nanajvýš individuálnou terapiou a starostlivosťou. Tento koncept a vyžívanie poznatkov kozmickej medicíny a iných vedomostí, zaručujú maximálny stupeň úspešnosti liečby u každého pacienta. Hlavnými indikáciami pre rehabilitáciu sú cerebrálna paréza (známa ako DMO, alebo detská mozgová obrna), stavy po kraniocerebrálnom poranení alebo mozgovej mŕtvici, hyperkinézy (dystónie, atetóza, chorea, atď) a poškodenia miechy (spina bifida, neúplné priečne ochrnutie).

Kľúčové slová
terapia, pohybová terapia, rehabilitácia, fyzioterapia

Top