TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2024

obrázok
Číslo ročníka
25. ročník

Typ podujatia
podpora čitania, prezentácia, workshop, tvorivá dielňa, informačná hodina, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
04. 03. 2024 - 10. 03. 2024 Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany, Slovenská asociácia knižníc

Popis
V termíne 4. – 10. marca 2024 bude okrem jarných prázdnin prebiehať 25. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc s mottom Knižnice pre všetkých. Podujatie vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Aj Mestská knižnica mesta Piešťany sa zapojila do tejto akcie a pripravila na každý deň zaujímavé podujatia.

Bonusom tohto týždňa pre čitateľov a návštevníkov knižnice je odpustenie poplatkov za upomienky a pre nových čitateľov aj poplatkov za ročné členské.

25. ročník Týždňa slovenských knižníc 2024 sa uskutoční pod tradičným mottom – Knižnice pre všetkých. Tohto roku Slovenská asociácia knižníc bola ešte konkrétnejšia a pridala motto: Každý je iný, spoločne sme silní. Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská asociácia knižníc. Spoluorganizátormi sú Staromestská knižnica v Bratislave, Kancelária Národnej rady SR a Európsky parlament, kancelária na Slovensku. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

Cieľom podujatia je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciach pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti.
Chceme poukázať na to, že slovenské knižnice kráčajú so súčasným vyspelým svetom. Pracujú s témami ako prístupnosť, digitalizácia, umelá inteligencia, ale aj bezbariérovosť, dostupnosť informácií, vzdelávanie a boj proti dezinformáciám.
Chceme upriamiť pozornosť na knihy, pretože knihy napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity.
Knihy deťom pomáhajú snívať, predstavovať si a rozvíjať fantáziu. Knihy sú v súčasnej dobe potláčané používaním tabletov a moderných technológií, ale aj napriek tomu by mali byť súčasťou domácností. Deti, zoberte svojich rodičov a starých rodičov do knižnice, kde na Vás čaká ohromné množstvo príbehov.

Viac informácií o TSK nájdete na www.sakba.sk


Top