KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ XV.

obrázok
XV. ročník projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ prinesie v roku 2023 festivalové podujatia odzrkadľujúce dianie v českej a slovenskej literatúre, kultúre a umení. Česká kultúra je neodmysliteľnou súčasťou života v našom kúpeľnom meste a spolupráca českých a slovenských tvorcov prispieva k vzájomnému prepojeniu a prelínaniu sa s kultúrou slovenskou. Je nevyhnutné pripomínať, že český jazyk nie je rozdeľujúcou bariérou, ale môže byť prostriedkom, ktorý naše životy v rôznych oblastiach spája. Súčasťou projektu budú prezentácie ilustrovaných kníh českých a slovenských tvorcov v cykle Knížky maľované, v bloku Pohádky i rozprávky odprezentujeme rozprávkové knihy, ktoré vyšli v českom i slovenskom jazyku. Tematicky na prezentované knihy nadviažu workshopy s ilustrátormi, spisovateľmi, bábkohercami, uskutočnia sa hodiny tvorivého a dramatického čítania s Ivonou Březinovou, Sylvou Francovou, Adelou Režnou. Venovať sa budeme českému a slovenskému komiksu, ktorý sa stretáva s obrovským záujmom zo strany žiakov, pedagógov i verejnosti. Divadelné dramatizácie odprezentujú klasické a autorské slovenské a české rozprávky Daniela Rušara, Daniely Krolupperovej a ďalších. „Knihotoulky“ sú určené pre mladých ľudí a dospelých a opäť nám priblížia vybrané osobnosti českej a slovenskej kultúry a umenia. Novinku v tomto ročníku predstavuje blok Veď čítanie je čtení – literárne programy pre študentom stredných škôl s osobnosťami slovenskej a českej literatúry a kultúry. Festival vhodne doplnia výstavy etablovaných českých a slovenských ilustrátorov, Petry Štefankovej, Hedvigy Guttierez a iných, ako aj výstava ilustrácií študentov z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Podujatia spojené s festivalom sa budú konať v období od 1. marca do 31. decembra 2023 s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR.
Dátum: 25. 06. 2023

Top